Yaaqoob Name Meaning in Malaysian

Yaaqoob is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Yaaqoob name meaning in Malaysian is Nama Seorang Nabi Allah. Yaaqoob name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at and lucky number for Yaaqoob is 8.

Name Yaaqoob
Gender Boy
Meaning Name Of A Prophet Of Allah
Origin Arabic
Lucky # 8 ?
nama Yaaqoob
jantina budak
yang bermaksud Nama Seorang Nabi Allah
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 8 ?
Yaaqoob Name Meaning in English
NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA ( More Similar Names )
Muslim Boy Names Starting with Y
Other Languages

Yaaqoob Name Meaning in Malaysian

Yaaqoob Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Nama Seorang Nabi Allah. Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Yaaqoob untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Yaaqoob.

Review & Comment
jpg