Abaloch Name Meaning in Malaysian

Abaloch is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Abaloch name meaning in Malaysian is Manis, gula-gula gula. Abaloch name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 47354 and lucky number for Abaloch is 6.

Name
Abaloch
Gender Girl
Meaning Sweet,sugar Candy
Origin Arabic
Lucky # 6 ?
nama Abaloch
jantina Perempuan
yang bermaksud Manis, gula-gula gula
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 6 ?

Abaloch Name Meaning in Malaysian

Abaloch Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Manis, gula-gula gula. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Abaloch untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Abaloch.

REVIEW & COMMENT