Abariq Name Meaning in Malaysian

Abariq is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Abariq name meaning in Malaysian is Carafe. Abariq name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 41993 and lucky number for Abariq is 3.

Name
Abariq
Gender Girl
Meaning Carafe
Origin Arabic
Lucky # 3 ?
nama Abariq
jantina Perempuan
yang bermaksud Carafe
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 3 ?

Abariq Name Meaning in Malaysian

Abariq Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Carafe. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Abariq untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Abariq.

REVIEW & COMMENT