Akbaree Name Meaning in Malaysian

Akbaree is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Akbaree name meaning in Malaysian is Besar. Akbaree name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 48571 and lucky number for Akbaree is 7.

Name
Akbaree
Gender Girl
Meaning Big
Origin Arabic
Lucky # 7 ?
nama Akbaree
jantina Perempuan
yang bermaksud Besar
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 7 ?

Akbaree Name Meaning in Malaysian

Akbaree Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Besar. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Akbaree untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Akbaree.

REVIEW & COMMENT