Habal Name Meaning in Malaysian

Habal is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Habal name meaning in Malaysian is Tali. Habal name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 50218 and lucky number for Habal is 6.

Name
Habal
Gender Girl
Meaning Rope
Origin Arabic
Lucky # 6 ?
nama Habal
jantina Perempuan
yang bermaksud Tali
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 6 ?

Habal Name Meaning in Malaysian

Habal Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Tali. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Habal untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Habal.

REVIEW & COMMENT