Nudar Name Meaning in Malaysian

Nudar is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Nudar name meaning in Malaysian is Gold.. Nudar name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 13366 and lucky number for Nudar is 4.

Name
Nudar
Gender Girl
Meaning Gold.
Origin Arabic
Lucky # 4 ?
nama Nudar
jantina Perempuan
yang bermaksud Gold.
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 4 ?

Nudar Name Meaning in Malaysian

Nudar Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Gold.. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Nudar untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Nudar.

REVIEW & COMMENT