Paaendah Name Meaning in Malaysian

Paaendah is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Paaendah name meaning in Malaysian is Sediakan. Paaendah name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at and lucky number for Paaendah is 9.

Name Paaendah
Gender Girl
Meaning Set Up
Origin Arabic
Lucky # 9 ?
nama Paaendah
jantina Perempuan
yang bermaksud Sediakan
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 9 ?
Paaendah Name Meaning in English
NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA ( More Similar Names )
Muslim Girl Names Starting with P
Other Languages

Paaendah Name Meaning in Malaysian

Paaendah Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Sediakan. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Paaendah untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Paaendah.

Review & Comment
jpg