Pat Name Meaning in Malaysian

Pat is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Pat name meaning in Malaysian is Wanita.. Pat name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at and lucky number for Pat is 6.

Name Pat
Gender Girl
Meaning Lady,
Origin Arabic
Lucky # 6 ?
nama Pat
jantina Perempuan
yang bermaksud Wanita.
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 6 ?

Pat Name Meaning in Malaysian

Pat Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Wanita.. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Pat untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Pat.

Review & Comment
jpg