Ta'abeer Name Meaning in Malaysian

Ta'abeer is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Ta'abeer name meaning in Malaysian is Tafsiran. Ta'abeer name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 35941 and lucky number for Ta'abeer is 7.

Name
Ta'abeer
Gender Girl
Meaning Interpretation
Origin Arabic
Lucky # 7 ?
nama Ta'abeer
jantina Perempuan
yang bermaksud Tafsiran
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 7 ?

Ta'abeer Name Meaning in Malaysian

Ta'abeer Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Tafsiran. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Ta'abeer untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Ta'abeer.

REVIEW & COMMENT