Chessy Name Meaning in Malaysian

Chessy is a Muslim Girl name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Chessy name meaning in Malaysian is di Peace. Chessy name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at and lucky number for Chessy is 2.

Name Chessy
Gender Girl
Meaning At Peace
Origin Hindi
Lucky # 2 ?
nama Chessy
jantina Perempuan
yang bermaksud di Peace
asal Hindi
nombor bertuah 2 ?
Chessy Name Meaning in English
NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA ( More Similar Names )
Muslim Girl Names Starting with C
Other Languages

Chessy Name Meaning in Malaysian

Chessy Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah di Peace. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Chessy untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Chessy.

Review & Comment
jpg