Baadiyah Name Meaning in Malaysian

Baadiyah is a Muslim Boy name and it is Urdu originated name with multiple meanings. Baadiyah name meaning in Malaysian is Namakan daripada sahahiyyah a.. Baadiyah name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 15797 and lucky number for Baadiyah is 6.

Name Baadiyah
Gender Boy
Meaning Name of a sahahiyyah.
Origin Urdu
Lucky # 6 ?
nama Baadiyah
jantina budak
yang bermaksud Namakan daripada sahahiyyah a.
asal Urdu
nombor bertuah 6 ?

Baadiyah Name Meaning in Malaysian

Baadiyah Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Namakan daripada sahahiyyah a.. Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Baadiyah untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Baadiyah.

Review & Comment
jpg