Hirz NAMA MAKNA

Hirz is a Muslim Boy name and it is an Urdu originated name with multiple meanings. Hirz name meaning in Hindi is Another name for God, place of refuge, and the lucky number associated with is .

Name
Hirz
Gender Boy
Meaning Another name for God, place of refuge
Origin Urdu
Lucky # ?
nama Hirz
jantina budak
yang bermaksud Satu lagi nama untuk Tuhan, tempat perlindungan
asal Urdu
nombor bertuah ?

NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA  ( More Similar Names )

Hibah Hibban Hidayat Ul Haq
Hibatullah Hidaayat Hidayatullah
Hibb Hidayat

How do you find this name? Hirz

Hirz Name Meaning in malaysian

Hirz Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Satu lagi nama untuk Tuhan, tempat perlindungan. Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Hirz untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Hirz.