Chiragh bibi Name Meaning in Malaysian

Chiragh bibi is a Muslim Girl name and it is Urdu originated name with multiple meanings. Chiragh bibi name meaning in Malaysian is wanita Bright. Chiragh bibi name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 15206 and lucky number for Chiragh bibi is 4.

Name Chiragh bibi
Gender Girl
Meaning Bright woman
Origin Urdu
Lucky # 4 ?
nama Chiragh bibi
jantina Perempuan
yang bermaksud wanita Bright
asal Urdu
nombor bertuah 4 ?

Chiragh bibi Name Meaning in Malaysian

Chiragh bibi Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah wanita Bright. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Chiragh bibi untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Chiragh bibi.

Review & Comment
jpg