Rifza NAMA MAKNA

Rifza is a Muslim Girl name and it is an Urdu originated name with multiple meanings. Rifza name meaning in Hindi is Glowy, and the lucky number associated with is .

Name
Rifza
Gender Girl
Meaning Glowy
Origin Urdu
Lucky # ?
nama Rifza
jantina Perempuan
yang bermaksud Glowy
asal Urdu
nombor bertuah ?

NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA  ( More Similar Names )

Ribqah Ridhwana Rifaat
Ridaa Ridwaanah Rifah
Ridhwaana Rifa

How do you find this name? Rifza

Rifza Name Meaning in malaysian

Rifza Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Glowy. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Rifza untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Rifza.