Rohi معنی نام

Rohi is a Muslim Girl name and it is an Urdu originated name with multiple meanings. Rohi name meaning in Hindi is Life, soul, and the lucky number associated with is .

Name
Rohi
Gender Girl
Meaning Life, soul
Origin Urdu
Lucky # ?
نام Rohi
جنس دختر
معنی زندگی, روح
اصل و نسب اردو
تعداد خوش شانس ?

نام های مشابه بیشتر  ( More Similar Names )

Robabeh Rohaan Roja
Robal Roheen Roksana
Roha Rohi

How do you find this name? Rohi

Rohi Name Meaning in persian

معانی Rohi نام در ایتالیایی - معنای نام زندگی, روح. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Rohi به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Rohi است.