Location: Karachi 6 Safar 1442
FAJAR 5:05 AM
SUNRISE 6:21 AM
DHUHUR 12:24 PM
ASR 4:45 PM
MAGHRIB 6:26 PM
ISHA 7:42 PM