Location: Karachi 15 Rajab 1440
FAJAR 5:17 AM
SUNRISE 6:33 AM
DHUHUR 12:39 PM
ASR 5:02 PM
MAGHRIB 6:44 PM
ISHA 8:00 PM