Azimushshan Name Meaning in Persian

Azimushshan is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Azimushshan name meaning in Persian is با شکوه. Azimushshan name meaning in Persian, popularity and rank stands at and lucky number for Azimushshan is 4.

Name Azimushshan
Gender Boy
Meaning Glorious
Origin Arabic
Lucky # 4 ?
نام Azimushshan
جنس پسر
معنی با شکوه
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 4 ?

Azimushshan Name Meaning in Persian

معانی Azimushshan نام در ایتالیایی - معنای نام با شکوه. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Azimushshan به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Azimushshan است.

Review & Comment
jpg