Sayf معنی نام

Sayf Name Meaning in persian
Name
Sayf
Gender Boy
Meaning In Sindhi meaning is : Sword.
Origin Arabic
Lucky # ?
نام Sayf
جنس پسر
معنی در معنای سندی است: شمشیر.
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس ?

نام های مشابه بیشتر  ( More Similar Names )

Sa'aadat Saad Sa'adat
Saabiq Sa'ad Saadi
Saabir Saadaat

How do u find this name? Sayf

Sayf Name Meaning in persian

معانی Sayf نام در ایتالیایی - معنای نام در معنای سندی است: شمشیر.. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Sayf به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Sayf است.