Aaishah Name Meaning in Malaysian

Aaishah is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Aaishah name meaning in Malaysian is Orang yang Hidup. Aaishah name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at and lucky number for Aaishah is 7.

Name Aaishah
Gender Girl
Meaning A Lively Person
Origin Arabic
Lucky # 7 ?
nama Aaishah
jantina Perempuan
yang bermaksud Orang yang Hidup
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 7 ?

Aaishah Name Meaning in Malaysian

Aaishah Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Orang yang Hidup. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Aaishah untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Aaishah.

Review & Comment
jpg