Aamerzish Name Meaning in Malaysian

Aamerzish is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Aamerzish name meaning in Malaysian is Maaf. Aamerzish name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at and lucky number for Aamerzish is 7.

Name Aamerzish
Gender Girl
Meaning Sorry
Origin Arabic
Lucky # 7 ?
nama Aamerzish
jantina Perempuan
yang bermaksud Maaf
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 7 ?

Aamerzish Name Meaning in Malaysian

Aamerzish Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Maaf. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Aamerzish untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Aamerzish.

Review & Comment
jpg