Candanin Name Meaning in Persian

Candanin is a Muslim Boy name and it is Turkish originated name with multiple meanings. Candanin name meaning in Persian is او صادق و سنگین است. Candanin name meaning in Persian, popularity and rank stands at and lucky number for Candanin is 3.

Name Candanin
Gender Boy
Meaning He is sincere and hones
Origin Turkish
Lucky # 3 ?
نام Candanin
جنس پسر
معنی او صادق و سنگین است
اصل و نسب ترکی
تعداد خوش شانس 3 ?
Candanin Name Meaning in English
نام های مشابه بیشتر ( More Similar Names )
Muslim Boy Names Starting with C
Other Languages

Candanin Name Meaning in Persian

معانی Candanin نام در ایتالیایی - معنای نام او صادق و سنگین است. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Candanin به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Candanin است.

Review & Comment
jpg