Lumia Name Meaning in Malaysian

Lumia is a Muslim Girl name and it is Urdu originated name with multiple meanings. Lumia name meaning in Malaysian is Dengan Lips Of. Lumia name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 5758 and lucky number for Lumia is 2.

Name Lumia
Gender Girl
Meaning With Lips Of
Origin Urdu
Lucky # 2 ?
nama Lumia
jantina Perempuan
yang bermaksud Dengan Lips Of
asal Urdu
nombor bertuah 2 ?

Lumia Name Meaning in Malaysian

Lumia Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Dengan Lips Of. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Lumia untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Lumia.

Review & Comment
jpg