Mohga معنی نام

Mohga is a Muslim Girl name and it is an Urdu originated name with multiple meanings. Mohga name meaning in Hindi is The light of happiness, and the lucky number associated with is .

Name
Mohga
Gender Girl
Meaning The light of happiness
Origin Urdu
Lucky # ?
نام Mohga
جنس دختر
معنی نور از شادی
اصل و نسب اردو
تعداد خوش شانس ?

نام های مشابه بیشتر  ( More Similar Names )

Moattar Mohga Mohsina
Mocha Mohisa Momina
Mohaddisa Mohsana

How do you find this name? Mohga

Mohga Name Meaning in persian

معانی Mohga نام در ایتالیایی - معنای نام نور از شادی. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Mohga به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Mohga است.