15 Muharram 1441

PRAYER TIME IN KARACHI Change City

SEHR: 05:00 AM | IFTAR: 06:37 PM


FAJAR

5:01 AM

SUNRISE

6:18 AM

DHUHUR

12:27 PM

ASR

4:53 PM

MAGHRIB

6:36 PM

ISHA

7:53 PM

Location: Karachi 15 Muharram 1441
FAJAR 5:01 AM
SUNRISE 6:18 AM
DHUHUR 12:27 PM
ASR 4:53 PM
MAGHRIB 6:36 PM
ISHA 7:53 PM