17 Dhulhijja 1440

PRAYER TIME IN KARACHI Change City

SEHR: 04:46 AM | IFTAR: 07:04 PM


FAJAR

4:47 AM

SUNRISE

6:07 AM

DHUHUR

12:36 PM

ASR

5:11 PM

MAGHRIB

7:03 PM

ISHA

8:24 PM

Location: Karachi 17 Dhulhijja 1440
FAJAR 4:47 AM
SUNRISE 6:07 AM
DHUHUR 12:36 PM
ASR 5:11 PM
MAGHRIB 7:03 PM
ISHA 8:24 PM