Abe NAMA MAKNA

Abe is a Christian Boy name and it is an English originated name with multiple meanings. Abe name meaning in Hindi is Father of a multitude, and the lucky number associated with is .

Name
Abe
Gender Boy
Meaning Father of a multitude
Origin English
Lucky # ?
nama Abe
jantina budak
yang bermaksud Bapa jumlah yang besar
asal bahasa inggeris
nombor bertuah ?

NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA  ( More Similar Names )

Abasalom Abdiel Abida
Abba Abe Abidan
Abbott Abel

How do you find this name? Abe

Abe Name Meaning in malaysian

Abe Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Bapa jumlah yang besar. Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Abe untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan christian & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Abe.