Aab Name Meaning in Malaysian

Aab is a Hindu Girl name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Aab name meaning in Malaysian is Menggilap. Aab name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 4148 and lucky number for Aab is 4.

Name
Aab
Gender Girl
Meaning Shine
Origin Hindi
Lucky # 4 ?
nama Aab
jantina Perempuan
yang bermaksud Menggilap
asal Hindi
nombor bertuah 4 ?

Aab Name Meaning in Malaysian

Aab Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Menggilap. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Aab untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan hindou & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Aab.

REVIEW & COMMENT