Shaanti NAMA MAKNA

Shaanti is a Hindu Girl name and it is an Hindi originated name with multiple meanings. Shaanti name meaning in Malaysian is Calmness; Peace, ketenangan; Peace.

Name
Shaanti
Gender Girl
Meaning Calmness; Peace
Origin Hindi
Lucky # 9 ?
nama Shaanti
jantina Perempuan
yang bermaksud ketenangan; Peace
asal Hindi
nombor bertuah 9 ?

NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA  ( More Similar Names )

Sha Shaantaa Shaarmila
Shaakambharee Shaanti Shabalini
Shaalinee Shaarav

How do you find this name? Shaanti

Shaanti Name Meaning in Malaysian

Shaanti Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah ketenangan; Peace. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Shaanti untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan hindou & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Shaanti.