Shivali NAMA MAKNA

Shivali is a Hindu Girl name and it is an Hindi originated name with multiple meanings. Shivali name meaning in Hindi is beloved of SHIVA in Sanskrit, and the lucky number associated with is .

Name
Shivali
Gender Girl
Meaning beloved of SHIVA in Sanskrit
Origin Hindi
Lucky # ?
nama Shivali
jantina Perempuan
yang bermaksud
asal Hindi
nombor bertuah ?

NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA  ( More Similar Names )

Sha Shaantaa Shaarmila
Shaakambharee Shaanti Shabalini
Shaalinee Shaarav

How do you find this name? Shivali

Shivali Name Meaning in malaysian

Shivali Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah . Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Shivali untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan hindou & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Shivali.