Ma as sama meaning in Malaysian

Ma as sama is a Muslim Girl name and it is Urdu originated name with multiple meanings. Ma as sama name meaning in Malaysian is A mulia hati, wanita yang murah hati, anak perempuan al-Muzaffar, mempunyai nama ini. Ma as sama name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 7909 and lucky number for Ma as sama is 5.

Name
Ma as sama
Gender Girl
Meaning A noble hearted, generous lady, daughter of al-Muzaffar, had this name
Origin Urdu
Lucky # 5 ?
nama Ma as sama
jantina Perempuan
yang bermaksud A mulia hati, wanita yang murah hati, anak perempuan al-Muzaffar, mempunyai nama ini
asal Urdu
nombor bertuah 5 ?

NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA  ( More Similar Names )

Ma Maab Maah-e-Talat
Ma as sama Maader Maahilah
Maaarifa Maah Para

How do you find this name? Ma as sama

Ma as sama Name Meaning in Malaysian

Ma as sama Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah A mulia hati, wanita yang murah hati, anak perempuan al-Muzaffar, mempunyai nama ini. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Ma as sama untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Ma as sama.