Location: Karachi 21 Dhulhijja 1441
FAJAR 4:43 AM
SUNRISE 6:05 AM
DHUHUR 12:37 PM
ASR 5:14 PM
MAGHRIB 7:09 PM
ISHA 8:30 PM