Location: Karachi 17 Dhulhijja 1441
FAJAR 4:41 AM
SUNRISE 6:03 AM
DHUHUR 12:37 PM
ASR 5:16 PM
MAGHRIB 7:12 PM
ISHA 8:34 PM