Location: Karachi 17 Rajab 1440
FAJAR 5:15 AM
SUNRISE 6:31 AM
DHUHUR 12:38 PM
ASR 5:02 PM
MAGHRIB 6:45 PM
ISHA 8:01 PM