Location: Karachi 14 Safar 1442
FAJAR 5:09 AM
SUNRISE 6:24 AM
DHUHUR 12:21 PM
ASR 4:38 PM
MAGHRIB 6:17 PM
ISHA 7:33 PM