Location: Karachi 17 Jumadal Akhira 1443
FAJAR 5:58 AM
SUNRISE 7:18 AM
DHUHUR 12:43 PM
ASR 4:33 PM
MAGHRIB 6:09 PM
ISHA 7:28 PM