Location: Karachi 22 Rajab 1442
FAJAR 5:33 AM
SUNRISE 6:49 AM
DHUHUR 12:43 PM
ASR 4:58 PM
MAGHRIB 6:37 PM
ISHA 7:53 PM