Adair Name Meaning in Malaysian

Adair is a Hindu Boy name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Adair name meaning in Malaysian is Bentuk Edgar. Adair name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 11764 and lucky number for Adair is 6.

Name Adair
Gender Boy
Meaning Form of Edgar
Origin Hindi
Lucky # 6 ?
nama Adair
jantina budak
yang bermaksud Bentuk Edgar
asal Hindi
nombor bertuah 6 ?
NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA  ( More Similar Names )
Hindu Boy Names Starting with A

Adair Name Meaning in Malaysian

Adair Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Bentuk Edgar. Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Adair untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan hindou & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Adair.

Review & Comment
jpg