Aabhavannan Name Meaning in Malaysian

Aabhavannan is a Hindu Boy name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Aabhavannan name meaning in Malaysian is Light. Aabhavannan name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at and lucky number for Aabhavannan is 7.

Aabhavannan Malaysian Meaning
Name Aabhavannan
Gender Boy
Meaning Light, Il-Luminous, Bright, Shining
Origin Hindi
Lucky # 7 ?
nama Aabhavannan
jantina budak
yang bermaksud Light
asal Hindi
nombor bertuah 7 ?
Aabhavannan Name Meaning in English
NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA
Malaysian Boy Names Starting with A
maksud dalam bahasa lain

Aabhavannan maksud dalam bahasa malaysia

Aabhavannan Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Light. Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Aabhavannan untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan hindou & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Aabhavannan.

Aabhavannan nama popular malaysia
Review & Comment

Aabhavannan's meaning is well-detailed on this page, offering insights into its Hindu origin, making it a helpful resource for those seeking to understand the significance of this unique name.

  • Sameer, Islamabad

Aabhavannan, a name that exudes uniqueness and charm, holds its roots in Sanskrit, symbolizing a radiant personality that brings joy and positivity wherever it goes.

  • Shankar, Karachi
captcha