Location: Karachi 14 Rajab 1442
FAJAR 5:40 AM
SUNRISE 6:56 AM
DHUHUR 12:44 PM
ASR 4:55 PM
MAGHRIB 6:33 PM
ISHA 7:49 PM