Location: Karachi 10 Safar 1443
FAJAR 5:03 AM
SUNRISE 6:19 AM
DHUHUR 12:26 PM
ASR 4:50 PM
MAGHRIB 6:33 PM
ISHA 7:49 PM