Location: Karachi 16 Rajab 1440
FAJAR 5:16 AM
SUNRISE 6:32 AM
DHUHUR 12:38 PM
ASR 5:02 PM
MAGHRIB 6:44 PM
ISHA 8:01 PM