Location: Karachi 12 Rajab 1442
FAJAR 5:42 AM
SUNRISE 6:58 AM
DHUHUR 12:45 PM
ASR 4:54 PM
MAGHRIB 6:32 PM
ISHA 7:48 PM